Buhar kazanına gelen su yüksek sıcaklık ve basınçta metal yüzeyler üzerinde çökerek kışır oluşumuna neden olan kalsiyum ve magnezyum tuzları ihtiva eder. Bu tarz birikimler sonucu oluşan kışır , kazanın metal yüzeyinde aşırı ısınma,metal deformasyonu ve yakıt kaybına neden olduğu için kazalarda kimyasal şartlandırma zorunludur.Metal ve çevresinde oluşan korozyonu ve kışırı önlemek için GREEN B.W.T. isimli ürünümüzü uygulayabiliriz.

Kullanım şekli:
GREEN B.W.T. iletkenlik, pH, fosfat  veya fosfonat kontrol edilip dozlama yapılır.
GREEN B.W.T. kullanımında en ideali dozaj pompası ile direkt kazana degazöre veya kondens deposuna verilmesidir.Ancak el ile uygulamada yapılabilir.Kullanım miktarı 1 ton besi suyu için ortalama 1 kg’dır.