ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Endüstriyel bakım, koruma ve genel temizlik ürünleri alanında her sektöre hitap eden geniş ürün yelpazesi, güvenli ürün kullanımıyla, çevre değerlerini dikkate alarak, eğitimli ve uzman satış kadrosuyla satış sonrası hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini en ileri düzeyde tutan, makine ve ekipmanlarda gelişen teknolojiyi takip eden ihtiyaçlara cevap verme ve yeni ürün geliştirme süreciyle sürekli iyileştirilen sistemiyle sektöründe en iyi olma çabası içerisinde olmayı amaçladık.

İNSAN, TOPLUMA ve DOĞAYA “SAYGI“ ANA İLKEMİZDİR.

Yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında, doğal kaynakların etkin kullanılması, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesi, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılması ve ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması, en uygun teknoloji yöntemleriyle bertaraf edilmesi en temel görevimizdir. İlke ve değerlerimiz kapsamında;

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı, İSG risklerinin azaltılması/elimine edilmesi,
  • Çalışanların, toplumun ve çevrenin sağlık ve güvenliğini koruyacak özellikli ürünleri ve faaliyetleri geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Tüm paydaşlarımız ile belirlenen çevre hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı, çevre ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi, İletişim kaynaklarını açık tutarak yüksek çevresel duyarlılık oluşturmayı, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı, kirliliğin azaltılması,
  • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliğini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Doğal dengenin ve küresel kaynakların korunması amacıyla, faaliyetlerimizde kirlenmenin önlenmesini ve çevresel performansı sürekli geliştirerek endüstriyel temizlik ürünleri sektöründe ve ayrıca “Güvenli ve Kaliteli Gıdaya” da ulaşılması adına iç ve dış iletişimin ve gıda güvenliği ile ilgili yetkinliklerin sağlanması gerekliliği “ doğaya saygılı işçiyle el ele “ anlayışı ile fark yaratarak öncü bir firma olmayı
Taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Murat ŞENGÖNÜL
Kimya Mühendisi