yaglı beton

• Özelikle beton, karo çini, dökme çini, fayans gibi zamanla ağır yağların işlediği yüzeylerin kolayca temizlenmesinde kullanılır.
• İçerdiği özel kimyasallardan dolay fiziksel müdahale gerektirmeden rahatl kla sonuca ulaşılır.
• İnşaat sonras beton ve harç temizliğinde de kullanılır.
• Konsantre bir üründür.
• Boya veya kaplama yapılacak zeminlerde uygulanmas yüzeyin kaplamalara karşı tutunma özelliğini arttıracaktır.
• Boya ve kaplama yapılmış zeminlerde Oil-Out ile yağ temizleme işlemi zemindeki kaplamaya zarar vermez.

yaglı yüzey  temizlenmiş yüzey

Kullanım Şekli:
Zemindeki yağın cinsine göre konsantre Oil-Out 1/1 ile 1/10 oranında suyla seyreltilir. Yağlı yüzeye uygulanan Oil-Out içerdiği özel formüllerden
dolay köpürerek işleme başlar. Köpürme işlemi tamamlanıncaya kadar işleme devam edilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra yüzey bol su ile durulanır.
Baz zeminler yapıları gereği yağ tabakasını absorbe ederler, bu tarz yüzeylerde işlem tekrarlanarak sürdürülür. Oil-Out uygulanacak yüzeyin havalandırmalı ortam olmasına dikkat etmeliyiz.

OIL-OUT6_resize_resize OIL-OUT5_resize_resize OIL-OUT4_resize_resize OIL-OUT2_resize_resize

Tüketicinin Dikkatine:
Gözler ve cilt için tahriş edicidir, temasından sakınınız. Çinko, porselen, galvaniz gibi malzemelerde kullanılması sakıncalı olabilir.