TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ

İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından ödün vermeden üretim yapan YAR-KİM Kimya; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, üretim tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara verdiği “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı.

Sektöründe, bu belgeyi ilk alan şirket olan YAR-KİM Kimya, hızlı bir şekilde değişen dünya ve iş ortamının öncülerinden olmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde, TSE tarafından yayınlanan kılavuza göre belirlenen kriterleri yerine getiren firmalar, yapılan denetimler sonucunda güvenli üretim yaptığını gösteren “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ne sahip oluyor.

Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı ile işletmelerin faaliyet gösterdiği sektör, tabi olduğu mevzuat, çalışan sayısı ve yapısı, operasyonel faaliyetleri vb. hususlar göz önüne alınarak verilen belgeye Kimya – Temizlik – Dezenfektan şirketleri arasında ilk başvuranlardan olan YAR-KİM Kimya, belge almaya hak kazanarak bu alanda tüketicisine, müşterilerine verdiği önemi bir kez daha vurguluyor.