• Pas lekelerini her yüzeyden söker. • Suyun biriktirdiği yerlerde oluşan mineral tortuları anında çıkarır. • 1/5 - 1/20 oranında seyreltilerek kullanılır. • Uzun süre temas etti...